Kontakta oss

Granbergsdals Hytta och Byalag

Kontakta oss

 

Ordförande

Karin Varg 070-208 86 51

 

Annonsansvarig/Allvetare

Karin Varg 0586-131 33, 070-208 86 51

karinvarg@hotmail.com

 

Bagarstuga, Hyttdag/Julmarknad

Annette Rydén 070-405 53 06

 

Hyttfogden

Hyttfogden Sven Hedelund

691 92 Granbergsdal

0586-120 30

 

Guidning

Kjell Söderholm 070-256 13 81

 

Hyttbladet

Karin Varg 0586-131 33, 070-208 86 51

karinvarg@hotmail.com

 

Hyttboa

Elin Lindbladh 076-813 18 60

e.lindbladh@hotmail.com

 

 

Kolning

Torsten Jernberg 073-685 99 27

 

Byggnadsvård

Daniel Eriksson 070-570 00 61

 

Smedjan

Rolf Eriksson 070-247 95 23

 

Rakubränning/keramik

Miriam Elofsson 070-251 01 08

miriamelofsson@hotmail.com

 

Loppisverksamhet

Agneta Boo, 070-732 30 67

 

Kaffestugan

0586-120 11

 

Hur hittar jag till Granbergsdal?

 

Från Karlskoga: Åk länsväg 243 mot Nora, följ skyltar mot Granbergsdal,

4 km, ca 1 mil norr om Karlskoga

 

Eniro