Länkar

Granbergsdals

Hytta och Byalag

Karlskoga Bergslags  Hembygdsförening  http://www.hembygd.se/karlskoga

Turistinformationen i Örebro http://www2.orebro.se/turism

Rudskoga http://www.rudskoga.se

Nora Bergslags Veteranjernväg http://www.nbvj.se

Bergsmän och bruksfolk http://hem.passagen.se/bergbruk

Karlskoga radioklubb http://sk4kr.se

Landsbygdsutveckling/Leader http://www.varmlandsbergslag.se

Nolsokna byalag http://www.mockelnforeningarna.se/nolsoknabyalag

Turisminformation i Karlskoga http://www.visitkarlskogadegerfors.se