Sommarprogram

Granbergsdals

Hytta och Byalag

Sommarprogram 2019

Kolarveckan 2019, 18-25 september

AvradsdagenVid Granbergsdals Hytta, Söndagen den 8 juli 2018


Kort historik

Liksom Gruvfogden höll en andakt i gruvan om det farliga arbetet där, skulle Hyttfogden hålla en liknande andakt i hyttan.

Sockenprästen skulle ha sin bostad och försörjning i en prästgård. Fanns det ingen sådan gård, kunde han få sin lön på annat sätt,

t ex. Kontanter. Fanns där en hytta kunde han också få tackjärn.


En lämplig söndag utsågs till AVRADSDAGEN, den dag han själv skulle hämta järnet.

Han inställde sig tillsammans med en klockare och vaktmästare. Tillsammans sopade och fejades ett kolhus, beströdde golvet ned granris och prydde väggarna med utslagna björkar och erhöll på såsett en kyrka och höll där en Gudstjänst.

På det sättet befriades Hyttfogden från sin plikt att hålla andakt.


Program

Jan Berglind anländer och tar emot sin AVRAD

Hyttpredikan förrättas av Jan Berglind med Karin Englund vid orgeln.


Dagen börjar kl. 14.00 med att Rolf Eriksson ringer i kyrkklockan, en syssla som han övertagit av sin farfar, Henning Eriksson från Stenstorp. De nu särskilt inbjudna gästerna spelar och ortsbefolkningen har tagit plats vid sina bord. Anledningen till detta är att de svarar för underhållningen vid avslutningsfesten.


Dagens huvudperson är

Sockenprästen Jan Berglind med sin hustru Anna-Karin

1. Karin Englund med maken Gunnar

2. Inge Mattsson med Birgitta vid sin sida med hustru

3. Jan Kilsberger med hustrun Kristina

4. Rolf Rondahl med Inger

5. Bo Byman med sin Ingrid. Son till tidigare

    legendariske hyttfogden J.O Byman, som också var

    upphovsmannen till Hyttloppet.

6. Marita Hero

7. Björn Heden med hustrun Marketta

8. Fredrik Öman med sin mamma Karin. Fredrik är

    sedan tidigare kontrakterad hyttdräng.

9. Per Saxholm


Avslutande samvaro

Det är vad vi får vara med om i dag.

VAR SÅ GODA


Avradsdagen

Initiativ av Sven Hedelund