Kolning

Kolning

Kolarveckan 2024, 11-17 september

Sedan 1987 till 2016 har det varje år kolats en mila. Vi gjorde uppehåll 2017 då vi fick ett generationsskifte bland våra kolargubbar. 2018 startades en studiecirkel om arbetet med milan och yngre förmågor välkomnades. Idag har vi en god blandning av både nya och erfarna kolgubbar som gör det möjligt att föra traditionen vidare här i Granbergsdal.

Kolargubbarna har under sommaren huggit och barkat ved. Veden har skänkts av många olika skogsägare genom åren, de sista åren har Sveaskog och Bråtens Skogsfrakt AB sponsrat oss, vilket vi är oerhört tacksamma över.

Milan har rest under augusti månad för att sedan kunna tändas i september. Under många år har Kolardagen varit ett givet inslag under kolarveckan. Den här dagen har det varit underhållningar och tävlingar.

Resning av Mila vid Granbergsdals Hytta

Kolarvecka och utrivning

Kolhus

Vid Granbergsdals Hytta fanns det på 17/1800-talet ett drygt dussintal delägare i Hyttan, varje delägare hade sitt eget kolhus, där han förvarade sitt kol (från sin egen mila i skogen), som han sen skulle använda vid järnframställningen i Hyttan. Av de gamla kolhusen finns det idag ingenting kvar.

Idéen att bygga upp ett nytt kolhus kom till på ett styrelsemöte. Ett kolhus vore bra ur flera aspekter, dels för att visa hur det en gång sett ut på blecket, men också därför att förvara den träkol som kommer av vår årliga mila, i väntan på försäljning. En sak till, vi fick en trevlig utställnings- och samlings lokal på övervåningen där vi kan hållas om det regnar mycket under våra aktiviteter, i framtiden är det tänkt att vi kan anordna ett litet museum med saker från kolningen m.m.


Det förekom en och annan diskussion med Länsstyrelsen innan klartecken och tillstånd kunde ges till Byalaget. Då Länsstyrelsen sagt sitt, söktes omedelbart bygglov hos Karlskoga kommun. Ansökan med ritningar och ett stort antal andra handlingar lämnades in och börjades omedelbart att bearbetas av kommunens tjänstemän. Vi fick själva upprätta ritningar och även göra utsättningen själva. Det sistnämnda med en käring, det enda instrument som gick att tillgå.


Det sökta byggnadslovet beviljades, det var heller inte svårt och tog inte många minuter att övertyga kulturförvaltningen om att detta bygge hade med kultur att göra.


Nu var det bara för "kolgubbarna" (våra herrar i Byalaget som jobbar med kolmilan) att sätta igång, att det var de som skulle utföra arbetet föll sig naturligt, eftersom det var hos dem som sakkunskapen fanns. Nu började arbetet med att iordningställa marken invid kolmilan där kolhuset skulle stå. Till hjälp hade man motorsågar, spadar, yxor samt en traktorgrävare......


Där finns plats för ca: 1000 säckar grillkol + en hel del annat.

Kolhuset är målat med Falu rödfärg, som resten av Hyttan.