Byalaget och styrelsen

Granbergsdals Hytta och Byalag

Byalaget och styrelsen

Alla som vill och bor i Granbergsdal samt utsocknes, är med i byalaget, vi har inget speciellt medlemsregister och heller ingen medlemsavgift, det är en helt ideell förening.

 

Alla som vill är välkomna att hjälpa till vid våra olika evenemang, det är bara att höra av sig till någon i styrelsen så delar vi gärna med oss av arbetsuppgifterna. Styrelsen blir vald under årsmötet som vi har i januari, med hjälp av valberedningen.

 

Ordförande

Karin Varg

070-208 86 51

karinvarg@hotmail.com

Vice ordförande

Marina Gimmå

070-266 95 91

marina.gimma@hotmail.com

Kassör

Anna-Lena Markström

070-633 10 55

annalena.r@gmail.com

Sekreterare

Magnus Dahl

076-805 63 26

 

Ledamöter

Leif Eriksson

070-351 30 18

leiferiksson32@hotmail.com

 

Rolf Eriksson

0586-72 80 05

monika728005@gmail.com

 

Majvor Andersson

0586-72 54 75, 070-492 05 72

 

 

Carina Frisk

0586-123 40, 070-632 42 33

 

 

Kjell Söderholm

070-256 13 81

 

 

Erik Johansson

072-742 22 74

erik-johansson@hotmail.com

 

Agneta Boo

070-732 30 67

 

 

Gun Järlström

040-492 03 77